สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 19
SAFETY FOR ALL IN KMUTT : NEXT NORMAL FOR COVID-19 PANDEMIC
” มจธ. ปลอดภัยไร้โควิด ภายใต้การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ”

พบกับรูปแบบการเรียนวิถีใหม่กับแพลตฟอร์มบทเรียนออนไลน์ด้านความปลอดภัย

ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา แล้วพบกันภายในงาน KMUTT SAFETY WEEK 2021 สัปดาห์ความปลอดภัยในที่ทำงาน มจธ. ครั้งที่ 19 Safety for all in kmutt : next normal for covid-19 pandemic ” มจธ. ปลอดภัยไร้โควิด ภายใต้การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ”

แล้วพบกันในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิกที่รูปภาพหรือลิงค์นี้ได้เลย https://www.kmuttforsdgs.com/

เชิญพบกับกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 สิงหาคม 2564
– ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ผ่านระบบ Online Training สำหรับนักศึกษา บุคลากรและนักวิจัย
– บรรยายพิเศษ เรื่องห้องปฏิบัติการปลอดภัย ตามระบบ ESPREL CHECKLIST ในรูปแบU VIRTUAL WEBINAR ผ่านช่องทาง ZOOM เวลา 09.30 – 10.30 น.
– วารสาร SAFETY WEEK 2021 เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยได้ที่ ทุกเวลา ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบ EBOOK
– สื่อการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย