มาร่วมเรียนรู้ เกี่ยวกับ การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อรับมือ โควิด-19 ระลอกใหม่

หลัก 4ล. ล้าง เลี่ยง ลด เลิก

ชุดสื่อให้ความรู้แนวปฎิบัติการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19

กรุณาศึกษาความรู้จากแหล่งต่างๆ ก่อนทำแบบทดสอบ

ข้อควรปฎิบัติเช็คความรู้ เตรียมความพร้อมรับวัคซีน Covid-19

ข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมควบคุมโรค : HTTPS://DDC.MOPH.GO.TH/VIRALPNEUMONIA/INT_PROTECTION.PHP

ติดตามอ่านวารสารฉบับพิเศษ : “มจธ. รวมพลังฝ่าวิกฤต ต้าน COVID-19