มดอาสา กู้ภัยวิกฤต โควิด 19 | เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง | NO ONE LEFT BEHIND

More information from Department of Disease Control : https://ddc.moph.go.th/