วันสิ่งแวดล้อมโลก @ มจธ.บางขุนเทียน

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน (สทภ.บางขุนเทียน) ร่วมกับ ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้ธีม " Connecting People to Nature เชื่อมสัมพันธ์ของคนกับต้นไม้ เชื่อมสายใยกับธรรมชาติ " เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ มจธ.บางขุนเทียน นำโดย คุณผดุง บุญเพ็ชร ผอ.สทภ. บางขุนเทียน พร้อมด้วยบุคลากร มจธ. และ นักเรียนจากโรงเรียนวัดประชาบำรุง โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์และห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ. จำนวนกว่า 120 คนร่วมกันเพาะกล้าไม้เพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน มจธ.บางขุนเทียน ประกอบไปด้วย ต้นชมพูพันธุ์พิทย์ ต้นสัก ต้นอโศกอินเดีย ต้นมะฮอกกานี พร้อมรับต้นไม้พร้อมของที่ระลึกกลับไปปลูกที่บ้าน หลังจากนั้นคณะวิทยากรจากศูนย์ EESH ได้ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะผ่านกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของการจัดการขยะแบบครบวงจร ขยายผลการจัดการจากมหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา นักเรียน และบุคลากร ของ มจธ. มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และขยายผลการทำความดีให้กับชุมชนและโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงอันเป็นภาระกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยในด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไป

Facebook comments