มจธ.ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแม่ข่ายห้องปฏิบัติการความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์มาตรฐานวิจัย วช. ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและเป็นแม่ข่ายห้องปฎิบัติการความปลอดภัยของเครือข่ายวิจัยภาคกลางโดยรองศาสตราจารย์ดร. โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมลงนาม ผศ. สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ EESH เป็นผู้แทนบรรยายถอดบทเรียนการดำเนินการด้านความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ มจธ.และคุณ อรัญญา อุดมอิทธิพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม EESH ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

Facebook comments