ปลูกดาวเรือง รวมใจภักดิ์ ถวายเป็นราชสักการะ ในหลวงรัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จัดกิจกรรม " ปลูกดาวเรือง รวมใจภักดิ์ ถวายเป็นราชสักการะ ในหลวงรัชกาลที่ 9 " เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ต่อจากพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง จำนวน 199 ต้น เพื่อถวายเป็นราชสักการะ แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ถวายอาลัยแด่พ่อแห่งดิน และเพื่อถวายความจงรักภักดี แสดงความอาลัย เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนกว่า 100 คน

Facebook comments