ขั้นตอนการสวมใส่หน้ากากให้ถูกต้อง

วิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัย N95 ให้ถูกต้องกันบ้าง เพื่อการป้องกันและช่วงกรองฝุ่นPM 2.5 ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศจากอนุภาค PM 2.5 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สืบเนื่องจากสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากอนุภาค PM 2.5 ในประเทศไทย ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ที่เข้ามาทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอประกาศมาตรการลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศจากอนุภาค PM 2.5

คู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์ รับมือฝุ่น PM2.5

มจธ.จัดทำคู่มือรับมือฝุ่น PM2.5 ให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนได้ศึกษา สามารถศึกษาคู่มือ “วิธีรับมือฝุ่น PM 2.5” ได้ที https://tinyurl.com/KMUTTManualPM2-5

ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในการวัดค่าฝุ่น PM2.5 และการวิเคราะห์จุดHot Spot

มจธ.บางขุนเทียนโดยเครือข่ายเฝ้าระวังPM2.5 ได้ดำเนินการตรวจวัดและรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้าง พร้อมส่งเอกสารเผยแพร่เพื่อเตือนอันตรายและให้ความรู้ถึงวิธีการรับมือPM2.5

KMUTT green school network of PM2.5 detection at Bangmodtanpaowitthayakhan school

เนื่องในโอกาส 60 ปี แห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ร่วมมือกับศูนย์ EESH  พร้อมด้วยคณะนักศึกษาผู้นำโครงการ Green Heart Team  จัดกิจกรรมให้ความรู้ และสร้างผู้นำ ในธีม ร่วมใจ สร้างความเข้าใจรับมือฝุ่น PM 2.5 เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมสีเขียวในด้านการเสริมสร้างสุขภาวะสังคมที่ยั่งยืน ภายใต้ โครงการ KMUTT Green School Network 60 ปี มจธ. 60 โรงเรียน แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบางมดตันเปาว์วิทยาคาร โดยคณะนักศึกษาผู้นำโครงการ Green Heart Team ได้คิดค้นและจัดทำเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (iCheck) มอบให้กับโรงเรียนบางมดตันเปาว์วิทยาคาร พร้อมด้วยสื่อในรูปแบบต่างๆ ของ PM 2.5 มาจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ สร้างการรับรู้ในการรับมือกับฝุ่น…

ZOM BIKE @KMUTT Ratchaburi

This event related to SDG4, SDG11, and SDG12

DELTA DC Wallbox EV charger is provided for using with electric vehical at KX building by supporting from Delta Electronic (Thailand) PLC.

This event related to SDG7, SDG11, and SDG17

KMUTT #trashtag

This event related to SDG3, SDG11, and SDG17