มจธ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ESPReLs Checklist

DSC_0291 new

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558  รศ.ดร. โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการและกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยโดยใช้ ESPReLs Checklist   ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์  อาคารเรียนรวม 2  โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำโดย รศ.ดร.สุชาตา ชินะจิตร รศ.ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา  และคณะทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยฯ  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและฝึกการใช้ระบบ ESPReLs Checklist  ในระบบออนไลน์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีอาจารย์ หัวหน้าโครงการวิจัย นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องของ มจธ.  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 124 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ที่ทางสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)…

Read more…

ปั่นร้อย รักภักดี

IMG_6981

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558  รศ.ดร.โสฬส  สุวรรณยืน  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน  (มจธ.บางขุนเทียน)  เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ  60  พรรษา ในกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นร้อย รักภักดี” เริ่มจาก The Walk Shopping Center เป็นระยะทางรวม 64 กิโลเมตร  ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Bike STYLE        The Walk Shopping Center  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่วนต่างๆ และร่วมกันปลูกต้นโกงกางเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ มจธ. บางขุนเทียน…

Read more…

EESH จัดอบรมเตรียมความพร้อมกับการใช้ระบบ ESPReL

DSC_0053

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ผศ.สุชาดา  ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการวิจัยตาม ESPRel Checklist โดยมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่ทำงานกับห้องปฏิบัติการ ของ มจธ. เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”)  ที่ทางสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จะใช้เป็นกลไกหนึ่งในการพิจารณาให้ทุนวิจัย ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรในแต่ละห้องปฏิบัติการได้เตรียมความพร้อมต่อนโยบายดังกล่าวและถือเป็นการประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการต่างๆ…

Read more…

“ชาว มจธ. ร่วมใจ ปิดไฟ ให้โลกพัก”

11048644_833144376764635_4140945478433823197_n

ด้วยกรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดกิจกรรม “ปิดไฟเพื่อลดโลกร้อน (60 + Earth Hour 2015)” ใันวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 โดยรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปิดไฟที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. จึงอยากสานต่อโครงการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนในภาพรวมของกรุงเทพ เห็นกิจกรรมดีๆ Green Heart แบบนี่เราก็เลยไม่อยากรอช้าครับ เรามาสนับสนุนกิจกรรมดีๆเพื่อโลกของเรากันครับ

Read more…