KMUTT – Community Engagement: พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว มจธ. (KMUTT – Green School Network) ในพื้นที่ด้อยโอกาส

8

เมื่อวันที่ 20 – 25 มกราคม 2558  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH)  ได้จัดกิจกรรม  “พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว มจธ. (KMUTT – Green School Network) “ในพื้นที่ด้อยโอกาสต้นแบบ ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง ชาวบ้านใกล้เคียงและนักเรียนจำนวน  400 คน  จากทั้งหมด 4 โรงเรียนประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านนาปลาจาด  โรงเรียนบ้านคาหาน  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง โรงเรียนบ้านห้วยผา  เข้าร่วมกิจกรรม  กิจกรรมประกอบด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสร้างเครือข่ายปลูกฝังแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างยั่งยืน …

Read more…

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ติดอันดับ “หนึ่งในร้อย มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก”

ui-greenmetric_grande_bg_w

ขอขอบคุณชาว มจธ.ทุกท่าน ในการมีส่วนร่วมทำให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ติดอันดับ “หนึ่งในร้อย มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก ” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สี่นับตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา โดยในปี2014นี้ มหาวิททยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับที่ 80ของโลกจากมหาวิทยาลัยที่เข้าเกณฑ์จำนวน 360 มหาวิทยาลัยทั่วโลกและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่เข้ารับการจัดอันดับทั้งสิ้น 16 มหาวิทยาลัย การได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว “หนึ่งในร้อย มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก “ในUI GreenMetric World Universities Ranking 2014 ของ มจธ.ในครั้งนี้ เป็นผลเนื่องมาจากความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับในการนำนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเน้นการสร้างการรับรู้ เข้าใจ และนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในด้านของการอนุรักษ์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ซึ่งดำเนินการภายในมหาวิทยาลัย และขยายผลสู่สังคมภายนอกอบย่างต่อเนื่อง…

Read more…

ชมรมจักรยานสวนธนโกลด์ซิตี้ ร่วมกับ มจธ. จัดกิจกรรมจักรยานประเพณีกรุงเทพฯ-หัวหิน ครั้งที่14 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Untitled-1

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์  รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.)เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจักรยานประเพณีกรุงเทพฯ-หัวหิน  ครั้งที่14 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ 11มกราคม พ.ศ. 2558 จัดโดยชมรมจักรยานสวนธนโกลด์ซิตี้ร่วมกับมจธ. โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ให้การสนับสนุนหลัก  และได้รับเกียรติจากทพ.กฤษดา เรืองอารีรัชต์ ผู้จัดการ สสส.เป็นผู้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและการสนับสนุนจาก สสส.ในงานนี้ พร้อมกล่าวขอบคุณคุณวรวิทย์   วุฒิปกรณ์กิตติ  ประธานชมรมจักรยานสวนธนโกลด์ซิตี้ผู้ก่อตั้งทริปจักรยานประเพณีกรุงเทพ-หัวหินทริปนี้ รวมถึงผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมนี้ทุกท่าน  โดยระยะทางทริปจักรยานทางไกลกรุงเทพ-หัวหิน  มีระยะทางทั้งหมด 188กิโลเมตร และจัดพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณ หน้าวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนักปั่นจักรยานร่วมกิจกรรมมากกว่า 4,000 คน ซึ่งประกอบด้วยนักปั่นจากชมรมจักรยานทั่วประเทศและมีนักปั่นจากต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมบริษัท ผู้ประกอบการ ร้านจักรยานและอุปกรณ์จักรยานมากมายในการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมจักรยานที่ยิ่งใหญ่ประจำปีและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก…

Read more…

มจธ. ร่วมปั่นเปิดเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์

S__5972000

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2557  ผศ. สุชาดา ไชยสวัสดิ์  พร้อมด้วยสมาชิกชมรมจักรยานสีเขียว ปั่นจักรยานจาก มจธ. ไป ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์  เพื่อร่วมพิธีเปิดเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 แด่ประชาชน โดยกรุงเทพมหานครดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานเพื่อให้เกิดความสวยงามและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้จักรยานยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนให้ประชาชนใช้รถจักรยานสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน การออกกำลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่มากขึ้นโดยมี รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้นำเหล่าทัพ ข้าราชการระดับสูงจากกระทรวง ทบวง กรม และประชาชน ร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก

Read more…

Bike Friday วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 “ กินลมหนาว ณ เลียบคลองบางมด “

10750254_770212419724498_5430157079686763496_o

ทริปนี้ปั่นไป-กลับ จะอยู่ที่ประมาณ 12 กิโลเมตร จะช่วยเผาผลาญพลังงานได้ 396 กิโลแคลอรี่ และช่วยลดปริมาณคาร์บอนได้ 2.93 กันเลยนะจ๊ะ สำหรับ Bike Friday ทริปนี้ เราจะปั่นไปชมธรรมชาติ สวนมะพร้าว และชุมชนเลียบคลองบางมด ปั่นไปอากาศเย็นๆ สบายๆหลังสอบเสร็จกันจ้า คลายเคลียดกันๆ ทริปนี้ออกเร็วกันหน่อยนะครับ เนื่องจากเข้าสู่หน้าหนาวจะทำให้มืดไว อันตรายครับ ขาไป – ประตูหลัง มจธ. -> สวนธน -> วัดพุทธบูชา -> เลียบคลองบางมด -> ครัววิชชาลัย ขากลับ – ครัววิชชาลัย -> เลียบทางด่วน…

Read more…