เชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาร่วมกิจกรรมกันในวันสิ่งแวดล้อมโลก

11402744_423798284469497_1904034752569865656_n

ศุกร์นี้5มิถุนายน 2558 เชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาร่วมกิจกรรมกันในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5มิถุนายนที่ มจธ.ในธีม“หนึ่งจักรวาล เจ็ดพันล้านฝัน รวมพลังกันใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า” ภายใต้คำขวัญ “ของWorld Environment Day 2015 “ Seven Billion Dreams One Planet. Consume with Care” โดยร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้กับชาว มจธ.และชุมชนโรงเรียนรอบข้างเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัยกับชุมชนและมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต งานเริ่มที่ มจธ.บางมดตั้งแต่เก้าโมงเช้าวันที่5มิถุนายน ชมนิทรรศการและ ร่วมกันเพาะกล้าไม้ ปลูกต้นไม้ รับต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้าน ต่อด้วยกิจกรรมช่วงบ่ายที่ มจธ.บางขุนเทียน ด้วยกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและโรงเรียน ด้วยการชวนคนในชุมชน ครู นักเรียนในโรงเรียนรอบข้างร่วมกับประชาคม มจธ.เยี่ยมชมนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ต่อด้วยการชวนครูแดง…

Read more…

31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก

11377368_881202901949133_5785217136456657290_n

มจธ. โดยศูนย์EESHร่วมกับกองกิจการนักศึกษาจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่พร้อมมีบอร์ดให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องพิษร้ายของบุหรี่และร่วมลงชื่อเพื่อสนับสนุนการใช้พรบ. ห้ามจำหน่ายบุหรี่กับเยาวชน ในวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2558เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในนโยบายของมจธ. เรื่องห้ามสูบบุหรี่ในอาคารสถานศึกษาและห้ามจำหน่ายบุหรี่ในมหาวิทยาลัยพร้อมแสดงแผนผังพื้นที่ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่สองแห่งในมหาวิทยาลัย และเพิ่มกิจกรรมBike Friday ปั่นท่องไปในชุมชนเพื่อรณณรงค์นักปั่นไม่สูบบุหรี่และเยาวชนเท่ได้โดยไม่สูบบุกรี่โดยมีนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่าสองร้อยคน

Read more…

EESH จัดอบรม Safety นักศึกษา

11169526_946768835380718_3470711075821995097_o

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฎิบัติการและโรงประลอง ให้กับนักศึกษาภาควิชาเคมีและภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 250 คน ณ ห้อง SCL 2109 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานในห้องห้องปฎิบัติการและโรงประลอง รวมถึงวิธีปฏิบัติตนในกรณีการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน และเพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับในด้านความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงานให้ทำงานอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ก่อนที่นักศึกษาจะออกไปฝึกประสบการณ์ร่วมกับทางภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาที่เข้าอบรมได้สอบผ่านเกณฑ์และรับบัตร Safety Card ทุกคน

Read more…

ภูมิใจในผลงานของลูกมดมจธ. จากมีเดียอาร์ท : Green Heart

11351390_10206702306262460_7469632279600128802_n

นักศึกษากลุ่มนี้ มีหัวใจของผู้เสียสละ ใช้ความสามารถที่เรียนมา ทำประโยชน์เพื่อสังคม พวกเขารวมกลุ่มกัน6คน ทำโปรเจคจบเป็นแผนที่รถตู้ มีป้ายติดตั้ง แอพพลิเคชั่น และโมชั่นกราฟิกเพื่ออธิบายวิธีใช้ น้องก็มุ่งมั่นและทุ่มเททำจนวันนี้น้องนำมาติดตั้งที่อนุสาวรีย์ชัยเป็นที่เรียบร้อย ในงบประมาณ 80,000 บาท นักศึกษากลุ่มนี้ยังต้องการการสนับสนุนอีกจำนวนมาก ไลค์ แชร์ ให้ถึงผู้เกี่ยวข้อง และเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยครับ อัพเดทเพิ่มเติม -อนิเมชั่นแนะนำการใช้งาน https://youtu.be/bzscVKrHcpM -และตอนนี้น้องๆกำลังหาคนทำ android app อยู่ครับ โทร 0891666770-น้องภูมิ 0884955540-น้องแพร -แฟนเพจ https://www.facebook.com/ThaiVansTH —————————- เมื่อถามถึงเหตุผลที่ลุกขึ้นมาทำแผนที่รถตู้ นายภูมิ สุคันธพันธ์ นศ.ปี 4 สาขาวิชามีเดียอาตส์ ผู้จัดทำแอพพลิเคชั่นแผนที่รถตู้กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโปรเจคจบของตนเอง และคณะได้ให้โอกาสทำโครงการที่ตนอยากทำโดยไม่บังคับ จึงอยากจะทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อประเทศไทย…

Read more…

Bicycle Riding Tips

11149620_404113106438015_1992645774378860795_o

Date Trip Name Time 22/5/2558 ” ปั่นสองน่อง ท่องวัดบัวผัน “ 16.30-19.00 23/5/2558 ” ปั่นสองล้อ ท่องสะพานแดง “ 07.00-12.00 29/5/2558 ” ปั่นเลียบคลอง กับสองล้อคู่ใจ “ 16.30-19.00 30/5/2558 ” ปั่นสองล้อ ท่องตลาดพลู “ 07.00-12.00 5/6/2558 ” ปั่นปลูกป่า กับวันสิ่งแวดล้อมโลก “ 14.30-18.00 6/6/2558 ” ปั่นสองล้อ ท่องตลาดน้ำคุณกะลา “ 07.00-12.00…

Read more…